Іпотекою, згідно із Законом України «Про іпотеку», визнається вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим  майном,  що залишається у володінні і користуванні  іпотекодавця, згідно  з  яким  іпотекодержатель  має право в  разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому вищезазначеним законом.

Відповідно до статті 3 цього ж закону  іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду.