Процедура оформлення спадщини

Процедура оформлення спадщини в Україні складається з трьох основних етапів:

Вступ у спадщину;

 Отримання свідоцтва про право на спадщину;

 Реєстрація права власності на спадщину.

________________________________________________________________

 

I Вступ у спадщину

 Виділяють спадкування за законом та спадкування за заповітом.

  • Спадкування за законом у разі відсутності заповіту.

 В цьому випадку враховується таке поняття як черговість спадкоємців за законом. Відбувається цей процес в наступному порядку (черги спадкоємців): діти, той з подружжя, який пережив спадкодавця, батьки спадкодавця; рідні браття і сестри, бабуся і дідусь спадкодавця (з боку батька і матері); рідний дядько і тітка; особи, що мешкали із спадкодавцем не менше п’яти років до відкриття спадщини; інші родичі до шостого ступеня споріднення включно.

  • Спадкування за заповітом.

 Така спадщина може поширюватися як на усе майно, так і на окремі його частини. Законом України передбачені варіанти прийняття спадщини одночасно за законом і за заповітом. Це стосується, наприклад, таких випадків, коли заповіт складений тільки на частину майна.

II Отримання свідоцтва

На другій стадії спадкування перевіряється склад майна спадкодавця, факт його смерті, тощо. Після чого нотаріус спадкоємцеві видає свідоцтво про право на спадщину.

III Реєстрація права власності

Завершальний етап спадкування нерухомого майна, а саме реєстрацію права власності на нерухоме майно спадщини  проводить нотаріус з видачею відповідного Витягу.